Ma­ta speelt weer goed

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ju­an Ma­ta is niet van plan om Man­ches­ter Uni­ted te ver­la­ten. De 28-ja­ri­ge aan­val­len­de mid­den­vel­der is niet al­tijd ze­ker van een ba­sis­plaats en wordt der­hal­ve in ver­band ge­bracht met een ver­trek van Old Traf­ford. De Span­jaard zegt in talkSPORT dat hij ge­luk­kig is in Man­ches­ter: “Het is dui­de­lijk dat men­sen graag wil­len we­ten wat er in­tern al­le­maal ge­beurt, maar meest­al ge­beurt er in­tern niet zo veel bij­zon­ders.” Ma­ta mocht bij Chel­sea ver­trek­ken van Jo­sé Mour­in­ho en daar­door dach­ten veel men­sen dat de sa­men­wer­king ook nu niet van har­te zou ver­lo­pen.

Ma­ta stelt ech­ter dat de sa­men­wer­king met Mour­in­ho ‘na­tuur­lijk’ ver­loopt en dat hij geen pro­ble­men met hem heeft. “Er zul­len al­tijd ge­ruch­ten zijn, maar je moet ge­woon jouw taak uit­voe­ren. Ik pro­beer dat zo goed mo­ge­lijk te doen. Ik was en ben blij bij dit team. Ik voel mij be­lang­rijk en dat is het. De rest is spe­cu­la­tie.” (VZ)

De 28-ja­ri­ge aan­val­len­de mid­den­vel­der, Ju­an Ma­ta, is niet van plan om Man­ches­ter Uni­ted te ver­la­ten. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.