Has­sel­baink geeft niet op

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jim­my Floyd Has­sel­baink werd vo­ri­ge week za­ter­dag op straat ge­zet door Qu­eens Park Ran­gers, maar de 44-ja­ri­ge ma­na­ger koes­tert geen wrok je­gens the Hoops. De Ne­der­lan­der had lo­gi­scher­wijs wel lan­ger in Lon­den wil­len blij­ven. “Het was een waar voor­recht en een enor­me kans voor mij als trai­ner om coach te zijn bij QPR. Ik ben enorm te­leur­ge­steld dat mijn tijd als ma­na­ger er tot een ein­de is ge­ko­men en ik ge­loof nog al­tijd dat we in staat wa­ren om de doel­stel­lin­gen te be­rei­ken, maar ik ben dank­baar voor de kans die het be­stuur mij heeft ge­ge­ven”, al­dus Has­sel­baink in een sta­te­ment.

De oud-spits voegt er­aan toe dat QPR in een ‘tran­si­tie­pe­ri­o­de’ zit en dat een aan­tal spe­lers tijd no­dig heeft om te ac­cli­ma­ti­se­ren. Vol­gens Has­sel­baink is dat een van de re­de­nen waar­om het nog niet wil­de vlot­ten. “Maar ik wens de club het al­ler­bes­te toe en wil de spe­lers be­dan­ken voor hun in­zet. Het was een eer om met hen te wer­ken. Ik be­dank ook de staf en de loy­a­le sup­por­ters die mij en het team al­tijd heb­ben ge­steund.”

Has­sel­baink, die eer­der voor de groep stond bij Bur­ton Al­bi­on en Roy­al Ant­werp, zegt nog niet te we­ten waar zijn toe­komst ligt. “Ik hoop dat ik nog ve­le ja­ren voor de boeg heb als ma­na­ger in de voet­bal­le­rij. Ik neem het­geen ik bij QPR heb ge­leerd, mee naar mijn vol­gen­de uit­da­gin­gen.” Has­sel­baink stond 47 wed­strij­den aan het roer bij QPR; de club staat na zes­tien speel­ron­den op de ze­ven­tien­de plaats in het Cham­pi­ons­hip. (Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.