Sch­weinst­ei­ger kan te­recht in 2 Bun­de­s­li­ga

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bas­ti­an Sch­weinst­ei­ger is wat Ke­vin Gros­s­kreutz be­treft van har­te wel­kom bij VfB Stuttg­art. De Duit­se mid­den­vel­der is op een zij­spoor be­land bij Man­ches­ter Uni­ted en heeft geen uit­zicht op speel­mi­nu­ten on­der ma­na­ger Jo­sé Mour­in­ho. Bij Stuttg­art in de 2. Bun­de­s­li­ga kan een spe­ler als Sch­weinst­ei­ger goed ge­bruikt wor­den. Sch­weinst­ei­ger werd door Louis van Gaal naar Old Traf­ford ge­haald, maar kwam niet meer in ac­tie sinds het ont­slag van de Ne­der­lan­der. “Hij be­vindt zich in een moei­lij­ke si­tu­a­tie”, zegt Gros­s­kreutz te­gen BILD. “Maar hij gaat er goed mee om. Hij is van har­te wel­kom bij VfB Stuttg­art in de win­ter. We zou­den erg blij met hem zijn.” Gros­s­kreutz speelt sinds ja­nu­a­ri van dit jaar voor Stuttg­art en kent Sch­weinst­ei­ger van­uit zijn tijd als Duit­se in­ter­na­ti­o­nal. Sinds het WK van 2014 gaan de twee goed met el­kaar om. “We raak­ten be­vriend tij­dens dat toer­nooi. Hij heeft me van­af de eer­ste dag ge­hol­pen.” Of Sch­weinst­ei­ger in gaat op het aan­bod van Gros­s­kreutz valt nog te be­zien. Zijn con­tract bij the Red De­vils loopt door tot me­dio 2018. Vol­gens the Sun krijgt hij elf mil­joen eu­ro mee als hij in ja­nu­a­ri ver­trekt. Als hij ak­koord gaat met die gou­den hand­druk, loopt hij ze­ven mil­joen eu­ro mis.

(Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.