Bar­cel­o­na maakt Cou­t­in­ho zo­mer­se top­pri­o­ri­teit

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - FC Bar­cel­o­na maakt van Phi­lip­pe Cou­t­in­ho zijn top­tar­get voor de zo­mer­se trans­fer­pe­ri­o­de. Dat meldt de door­gaans goed in­ge­voer­de Ca­ta­laan­se krant Sport op zijn voor­pa­gi­na. De aan­val­len­de mid­den­vel­der maakt veel in­druk bij Li­ver­pool.

Bar­cel­o­na is van me­ning dat Cou­t­in­ho per­fect past in het sys­teem van coach Luis En­ri­que. De 24-ja­ri­ge Bra­zi­li­aan zou bo­ven­dien over het ‘Bar­cel­o­na DNA’ be­schik­ken én is goed be­vriend met Ney­mar, wat een deal moet be­spoe­di­gen. Cou­t­in­ho scoor­de dit sei­zoen al vijf keer in elf Pre­mier Le­a­gue-op­tre­dens, waar­mee hij Li­ver­pool aan de koppositie heeft ge­hol­pen. De spel­ma­ker eis­te don­der­dag­nacht ook een hoofd­rol voor zich op in de kra­ker tus­sen Bra­zi­lië en Ar­gen­ti­nië. Hij zorg­de in Be­lo Ho­ri­zon­te met een schit­te­ren­de uit­haal voor de ope­nings­tref­fer. Cou­t­in­ho speelt sinds be­gin 2013 voor de Reds, die hem over­na­men van In­ter­na­zi­o­na­le. De Ita­li­a­nen ver­huur­den hem al eens aan de twee­de club uit Bar­cel­o­na, Espan­y­ol. Het is niet de eer­ste keer dat FC Bar­cel­o­na za­ken hoopt te doen met Li­ver­pool. In 2014 ver­ruil­de Luis Su­a­rez nog voor bij­na ne­gen­tig mil­joen eu­ro An­field Road voor Camp Nou. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.