Voet­bal stopt niet bij Bar­cel­o­na

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Veel spe­lers zou­den er een moord voor ple­gen om bij FC Bar­cel­o­na te mo­gen spe­len. Thia­go Al­can­ta­ra heeft er geen mo­ment spijt van dat hij weg is bij de Spaan­se top­club. Thia­go de­bu­teer­de als 18-ja­ri­ge in het eer­ste elf­tal van Bar­cel­o­na. Hij hield het vier jaar voor, maar volg­de toen trai­ner Pep Gu­ar­di­o­la naar Bay­ern Mün­chen. Daar groei­de hij bin­nen de kort­ste ke­ren uit tot een on­mis­ba­re scha­kel. Bay­ern won drie keer ach­ter el­kaar de lands­ti­tel sinds zijn komst.

Een be­ves­ti­ging dat Thia­go de juis­te keu­ze heeft ge­maakt, stelt hij in ge­sprek met El Mun­do De­por­ti­vo. “Ik heb er geen spijt van dat ik Bar­cel­o­na heb ver­la­ten. Voet­bal stopt niet bij Bar­cel­o­na, over de he­le we­reld zijn er clubs waar je kunt ge­nie­ten.”

Ook rond­om de keu­ze van Thia­go voor Span­je was dis­cus­sie. Hij had ook voor Ita­lië of Bra­zi­lië kun­nen kie­zen. “Het was voor mij een mak­ke­lij­ke keu­ze”, ver­telt de mid­den­vel­der. “Ik houd van Span­je. Mijn droom is een keer een EK of WK te win­nen waar ik een aan­zien­lijk aan­deel in heb.”

(Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.