Bay­ern Mün­chen moet Co­man we­ken mis­sen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Kings­ley Co­man komt dit ka­len­der­jaar niet meer in ac­tie voor Bay­ern Mün­chen. De 20-ja­ri­ge spe­ler is ge­bles­seerd ge­raakt op een trai­ning van de Fran­se na­ti­o­na­le ploeg. Co­man kampt met een kwet­suur aan de bui­ten­band van zijn lin­ker­knie en zijn en­kel. Hij zal on­ge­veer twee maan­den moe­ten her­stel­len. Dat maak­te Bay­ern Mün­chen vrij­dag via de of­fi­cie­le ka­na­len be­kend.

Door de bles­su­re mist Co­man on­der meer de Cham­pi­ons Le­a­gue-du­els met FK Rost­ov en At­lé­ti­co Ma­drid en com­pe­ti­tie­wed­strij­den te­gen Borus­sia Dort­mund en Bay­er Le­ver­ku­sen. Bonds­coach Di­dier De­schamps heeft hem in zijn se­lec­tie ver­van­gen door Tho­mas Le­mar (AS Mo­na­co). Frank­rijk staat vrij­dag­avond in het Sta­de de Fran­ce te­gen­over Zwe­den. Bei­de teams gaan met ze­ven pun­ten aan kop in groep A van de WK­kwa­li­fi­ca­tie­reeks, waar­in Ne­der­land met vier pun­ten de num­mer drie is. Co­man speel­de tot nu toe elf in­ter­lands voor Les Bleus. (Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.