Ad­vo­caat staat ver­steld van be­richt­ge­ving

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - In de Turk­se me­dia ver­sche­nen be­rich­ten dat Dick Ad­vo­caat van­we­ge ge­zond­heids­re­de­nen van plan zou zijn om te stop­pen als coach bij Fe­ner­bah­çe. De oe­fen­mees­ter staat ver­steld van de be­richt­ge­ving. “Ik ben ge­zond als een vis”, zegt hij te­gen De Telegraaf.

“Ik ben even een paar da­gen in Ne­der­land om­dat ik in mijn con­tract heb staan, dat ik in een in­ter­land­pe­ri­o­de recht heb op een paar da­gen vrij. Dan kan ik af en toe even naar huis”, ver­klaart Ad­vo­caat zijn ver­trek uit Istanbul. De oe­fen­mees­ter noemt het ge­rucht dat hij zou wil­len stop­pen in Tur­kije “een on­zin­ver­haal.” Hij legt uit dat hij er nor­maal niet eens op zou re­a­ge­ren, maar in dit ge­val wil hij niet dat het een ei­gen le­ven gaat lei­den. “Dus maak ik met­een dui­de­lijk dat er niks aan de hand is. In wat voor tijd le­ven we, dat dit soort din­gen weer de we­reld wor­den in­ge­slin­gerd zon­der iets te chec­ken?” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.