WK-deel­na­me Ar­gen­ti­nië in ge­vaar

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­gen­ti­nië zal een kracht­toer moe­ten le­ve­ren om zich te plaat­sen voor het ko­men­de WK in Rus­land. Het team van Ed­gar­do Bau­za ging don­der­dag­avond lokale tijd on­der­uit, in en te­gen aarts­ri­vaal Bra­zi­lië. La se­lec­ción al­bi­ce­les­te leed een kans­lo­ze 3-0 ne­der­laag in het Está­dio Min­eirão van Be­lo Ho­ri­zon­te.

Ar­gen­ti­nië maak­te geen schijn van kans te­gen Bra­zi­lië, on­danks de aan­we­zig­heid van spe­lers als Li­o­nel Messi, Án­gel Di María, Gon­za­lo Hi­gu­aín en in­val­ler Ser­gio Ag­üe­ro. Bra­zi­lië nam na 25 mi­nu­ten de lei­ding: Phi­lip­pe Cou­t­in­ho ont­ving de bal van Ney­mar en schoot het leer ach­ter Ser­gio Ro­me­ro. Ney­mar, die in de eer­ste helft de bui­ten­kant van de paal raak­te, maak­te er op slag van rust 2-0 van, op aan­ge­ven van Ga­briel Je­sus. Het be­zoek kwam niet ver­der dan een knap­pe vol­ley van Lu­cas Big­lia en een in­zet van Em­ma­nu­el Mas. In de twee­de helft in­cas­seer­de Ar­gen­ti­nië het der­de te­gen­doel­punt: na voor­be­rei­dend werk van Mar­celo en Re­na­to Au­gus­to te­ken­de Paul­in­ho, die eer­der al een in­zet van de lijn ge­haald zag wor­den, voor de 3-0. Ar­gen­ti­nië moet zich door het ver­lies zorgen gaan ma­ken om plaat­sing voor het WK, met een zes­de plaats in de Zuid-Ame­ri­kaan­se kwa­li­fi­ca­tie­reeks. En­kel de eer­ste vier plaat­sen ge­ven recht­streek­se toe­gang tot het hoofd­toer­nooi. Het team dat vijf­de ein­digt, moet play­offs spe­len om plaat­sing af te dwin­gen. Ar­gen­ti­nië heeft wel­is­waar maar een punt min­der dan num­mer vier Ecu­a­dor en num­mer vijf Chi­li, maar speelt al een jaar be­roerd voet­bal en bo­ven­dien hij­gen Pa­ra­gu­ay en Pe­ru in de nek van de Ar­gen­tij­nen.

(VZ)

Ney­mar van Bra­zi­lie pro­beert langs twee ver­de­di­gers van Ar­gen­ti­nie te gaan.

(Fo­to: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.