Clau­dio Bra­vo valt uit bij Chi­li

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Ci­ty-doel­man Clau­do Bra­vo heeft don­der­dag een knie­bles­su­re op­ge­lo­pen tij­dens een WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­el van Chi­li. De sluit­post moest wor­den ge­wis­seld. Na ruim een uur Co­lom­bia-Chi­li was Ju­an An­to­nio Piz­zi, bonds­coach van de gas­ten, ge­nood­zaakt Clau­dio Bra­vo te wis­se­len voor Jhon­ny Her­re­ra. De sluit­post kwam in het zes­tien­me­ter­ge­bied in bot­sing met PSV’er San­tia­go Ari­as en was niet in staat ver­der te gaan in Esta­dio Me­tro­po­li­ta­no.

Bra­vo, die af­ge­lo­pen zo­mer over­stap­te van Bar­cel­o­na naar Man­ches­ter Ci­ty en daar in goe­de vorm steekt, zal moe­ten af­wach­ten hoe erg het knie­let­sel is. De Chi­l­een­se bond zal er­gens in de ko­men­de da­gen een me­disch rap­port naar Ci­ty stu­ren. Het WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­el tus­sen Co­lom­bia en Chi­li ein­dig­de in een ge­lijk­spel (0-0). De pe­ri­o­de bij Ci­ty ken­de tot nog toe één min­der goed mo­ment, toen Bra­vo uit­ge­re­kend in de uit­wed­strijd te­gen zijn ou­de club Bar­ça met een ro­de kaart van het veld moest om­dat hij bui­ten zijn straf­schop­ge­bied een over­tre­ding maak­te. Des­on­danks noem­de Ci­ty-trai­ner Jo­sep Gu­ar­di­o­la hem na af­loop van dat du­el ‘een van de bes­te kee­pers in tien jaar.’ (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.