Hind­boys wint ruim

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Hind­boys is de eer­ste­klas­se­com­pe­ti­tie van de Li­vor­no Sport Or­ga­ni­sa­tie ge­start met een rui­me over­win­ning. In het Ed­dy Black­mans­ta­di­on won het team don­der­dag van BKV met 6-1.

Hind­boys start­te goed en open­de van­af het be­gin een fel of­fen­sief op het doel van BKV. Zo werd de sco­re al in de zes­de mi­nuut ge­o­pend door Te­ren­ce Lien­ga: 1-0. Twee mi­nu­ten la­ter werd de sco­re ver­dub­beld, door een doel­punt van Lin­ga: 2-0. Hind­boys wist niet van op­hou­den en in de vijf­tien­de mi­nuut was Da­vey Ama­trais tref­ze­ker: 3-0. BKV pro­beer­de te­rug te ko­men en in de 26ste mi­nuut ver­klein­de An­due­lo Ma­kan­dra de ach­ter­stand naar twee doel­pun­ten: 3-1. BKV ging door met zijn pres­sie­voet­bal, maar het was juist Hind­boys dat voor de rust nog een keer scoor­de. Ri­tesh Ram­bin nam het doel­punt voor zijn re­ke­ning: 4-1. In de twee­de helft was Hind­boys veel be­ter dan zijn te­gen­stan­der. Zo scoor­de het team nog twee keer, om met rui­me cij­fers te win­nen. Ram­din en Ama­trais maak­ten de doel­pun­ten in de twee­de speel­pe­ri­o­de. Earl Mac Do­nald en Ram­da­jal Rad­jin­der­koe­mar van BKV kre­gen de ro­de kaart en zo ein­dig­de BKV de wed­strijd met ne­gen man.

In de an­de­re wed­strijd kwam High­waystar te­rug van een ach­ter­stand om van Hin­de­laya te win­nen. Hin­de­laya nam de voor­sprong in de 37ste mi­nuut door een doel­punt van Krishan Bal­dew­singh. In de twee­de helft kwam High­waystar te­rug en scoor­de drie keer. Ra­hiem Faudjar (2x) en Ser­vio Pom­ba scoor­den.

De com­pe­ti­tie wordt mor­gen voort­ge­zet met de wed­strij­den: Cru­zei­roSud­har, Amor-Wel­ge­dacht C, Hin­de­laya-In­ter­pul en High­waystar-SCV.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.