Van der Sar be­noemd tot al­ge­meen di­rec­teur Ajax

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ed­win van der Sar is gis­te­ren of­fi­ci­eel aan­ge­steld als al­ge­meen di­rec­teur van Ajax. De oud-doel­man werd zo­als ver­wacht be­noemd op de al­ge­me­ne ver­ga­de­ring voor aan­deel­hou­ders van de club.

Van der Sar, die van 1990 tot 1999 voor Ajax speel­de, ver­vangt Dolf Col­lee, die af­scheid neemt. De re­cord­in­ter­na­ti­o­nal van Oran­je is sinds 2012 weer in dienst van Ajax als di­rec­teur mar­ke­ting. De 46-ja­ri­ge Van der Sar werd de af­ge­lo­pen ja­ren door res­pec­tie­ve­lijk Mi­chael Kins­ber­gen en Col­lee klaar­ge­stoomd voor de func­tie van al­ge­meen di­rec­teur. Col­lee, voor­ma­li­ge top­man van ABN Am­ro, te­ken­de in 2015 om die re­den slechts een con­tract voor één jaar bij Ajax.

De kers­ver­se al­ge­meen di­rec­teur ver­liest wel een aan­tal ta­ken, om­dat Men­no van Gee­len als com­mer­ci­eel di­rec­teur aan de slag gaat. Hij blijft wel voor­zit­ter van het tech­nisch hart. De Am­ster­dam­se club ver­wacht bin­nen­kort nog een ope­ra­ti­o­neel di­rec­teur aan te stel­len. Die di­rec­teur gaat ta­ken van Col­lee over­ne­men en zo de druk op Van der Sar ver­lich­ten. (Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.