ASB maakt aan­vang met in­ter­ne be­ker­com­pe­ti­tie

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De Al­bi­na Sport Bond (ASB) maakt bin­nen­kort een aan­vang met de in­ter­ne be­ker­com­pe­ti­tie. Er zul­len acht teams mee­doen aan de­ze com­pe­ti­tie en de eer­ste wed­strijd zal ge­speeld wor­den op 26 no­vem­ber.

Pa­trick van Gen­de­ren, de voor­zit­ter van ASB, zegt dat op 23 no­vem­ber eerst de su­per­cup van de ASB ge­speeld zal wor­den. De kam­pi­oen Re­al Ber­gi van de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie van vo­rig sei­zoen zal spe­len te­gen be­ker­kam­pi­oen Com­pleet van vo­rig sei­zoen. Op 26 no­vem­ber zal de eer­ste wed­strijd van het be­ker­toer­nooi af­ge­werkt wor­den. Hij zegt dat aan dit toer­nooi Com­pleet, Re­al Ber­gi, RSC, Al­bi­na, Ero­war­te, Een keer (nieuw team) en In­ter Ber­gi mee zul­len doen. De voor­zit­ter geeft ook aan dat gis­te­ren de ASB 47 jaar be­stond en hij hoopt sa­men met zijn be­stuurs­le­den de bond naar gro­te­re hoogte te kun­nen bren­gen. De com­pe­ti­tie zal op een knock-out sys­teem ge­draaid wor­den, dus de ver­lie­zer van een wed­strijd zal di­rect uit het toer­nooi lig­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.