Luxem­burgs knol­len­veld wekt nos­tal­gie op

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het Ne­der­lands elf­tal speelt zon­dag­avond in het Sta­de Jo­sy Bart­hel de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd te­gen Luxem­burg. Het veld van het sta­di­on in Luxem­burg­stad ligt er dra­ma­tisch bij, maar vol­gens Arjen Robben en We­sley Sn­eij­der mag dat geen ex­cuus zijn: “We moe­ten daar ge­woon win­nen.”

“Ze heb­ben er een paar da­gen te­rug nog een pot­je rug­by op ge­speeld, dus dat zijn lek­ke­re voor­uit­zich­ten”, ver­telt Robben aan de NOS. Het dra­ma­ti­sche veld doet de flank­spe­ler den­ken aan vroe­ger. “Ge­woon lek­ker voet­bal­len op van die trap­veld­jes. We kun­nen er wel over jam­me­ren en moei­lijk gaan doen, maar we moe­ten er het bes­te van ma­ken.” Ook mid­den­vel­der Sn­eij­der is niet te spre­ken over de gras­mat. “Ik weet niet of je het über­haupt een veld kan noe­men, maar dat was te ver­wach­ten. Ook al ziet het er niet uit, we moe­ten ge­woon win­nen. De ma­nier waar­op maakt niet zo­veel uit.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.