Vei­ling kunst Bo­wie over­treft ver­wach­tin­gen

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De vei­ling van de kunst­col­lec­tie van de over­le­den zan­ger Da­vid Bo­wie door vei­ling­huis So­t­he­by’s, heeft op de eer­ste dag de ver­wach­tin­gen flink over­trof­fen. De ver­za­me­ling kunst­wer­ken en meu­bel­stuk­ken bracht don­der­dag zo’n 24,3 mil­joen pond (28 mil­joen eu­ro) op. De op­brengst van de on­ge­veer 350 vei­ling­stuk­ken werd in eer­ste in­stan­tie ge­schat op zo’n 12 mil­joen eu­ro. Op de eer­ste dag van de vei­ling is al meer dan het dub­be­le daar­van ge­haald. Zo bracht een schil­de­rij van Jean-Mi­chel Bas­qui­at 7,1 mil­joen pond in het laatje, twee keer zo­veel als ge­dacht. En een werk van Frank Au­er­bach

(3,8 mil­joen pond) werd voor ruim ze­ven keer de ge­schat­te op­brengst ver­kocht. Bo­wie stu­deer­de Kunst en De­sign voor­dat hij be­roemd werd en noem­de zich­zelf ‘een ob­ses­sie­ve en ver­slaaf­de ver­za­me­laar.’ (De Telegraaf/fo­to: te­le­graph. co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.