Ash­ley Ol­sen be­ves­tigt re­la­tie

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ash­ley Ol­sen (30) heeft in­der­daad een re­la­tie met de rij­ke Ri­chard Sachs (58). De twee gin­gen op dub­bel­da­te met haar twee­ling­zus Ma­ry-Kate en haar man Oli­vier Sar­ko­zy (47) en ze kon­den niet van el­kaar af­blij­ven. Met z’n vie­ren to­gen ze woens­dag­avond naar Ma­di­son Squa­re Gar­den om daar de New York Knicks te zien spe­len. Ash­ley en Ri­chard wer­den ge­re­geld zoe­nend ge­fo­to­gra­feerd en ook Ma­ry-Kate en Oli­vier be­leef­den een ro­man­ti­sche avond. Het leef­tijds­ver­schil van 28 jaar lijkt de twee niet dwars te zit­ten. Vol­gens een bron zou Sachs een ‘gro­te me­neer’ zijn bin­nen de kunst­we­reld en hui­zen be­zit­ten in New York, St. Barts en Ma­li­bu. “Hij heeft veel geld ver­diend in de fi­nan­ci­ë­le we­reld. Het is een ge­wel­di­ge ke­rel die ei­ge­naar is van veel kunst­wer­ken. Hij schijnt wel van een kunst­feest­je hier en daar te hou­den.” (De Telegraaf/fo­to: us wee­kly)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.