4 ja­rig be­staan ge­slaagd

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De soul­par­ty in To­ri Oso ver­band met het vier­ja­rig be­staan van The Soul­train is ge­slaagd. De soul­lief­heb­bers zijn in gro­ten ge­ta­le ge­ko­men. Al­win Ma­sé en dj Pe­ro van The Soul­train vin­den dat de­ze soul­par­ties rus­tig door moe­ten gaan. Ver­der be­dankt To­ri Oso in sa­men­wer­king met The Soul­train een­ie­der die aan­we­zig was bij de soul­par­ty in ver­band met het 4 ja­rig be­staan van The Soul­train. Back in ti­me with sweet soul­mu­sic blijft een re­min­der. Wij van The Soul­train zijn ook be­zig met nieu­we(mo­der­ne) soul ge­naamd: co­vers. Dit be­te­kent dat soul­mu­ziek (oud goud) in een nieuw jas­je wordt af­ge­draaid. Het komt me­ren­deels van de top soul­ope­ra­tors van Ne­der­land. Dit heb­ben de top soul­ope­ra­tors van Su­ri­na­me na­me­lijk: the in­for­ma­ti­on of soul dj Stan­ga, the pre­si­dent of soul Roy Lynch, the soul­king Re­gil­lio Wil­lams, The Soul­train en­zo­voorts lang­za­mer­hand ook over­ge­no­men. Op 4 de­cem­ber is de vol­gen­de soul­par­ty. (JA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.