Al­li­anz doet goe­de za­ken in der­de kwar­taal

Times of Suriname - - ECONOMIE -

Out­look

MÜN­CHEN - Al­li­anz heeft de winst in het der­de kwar­taal van 2016 sterk zien stij­gen, waar al­le seg­men­ten aan bij­droe­gen. Dit maak­te de Duit­se ver­ze­ke­raar gis­te­ren voor­beurs be­kend.

Het ope­ra­ti­o­neel re­sul­taat steeg af­ge­lo­pen kwar­taal met 18,2 pro­cent op jaar­ba­sis van 2.452 mil­joen eu­ro naar 2.898 mil­joen eu­ro. Ana­lis­ten re­ken­den ge­mid­deld op 2.570 mil­joen eu­ro.

De net­to­winst van Al­li­anz steeg met 36,5 pro­cent van 1.359 mil­joen eu­ro naar 1.855 mil­joen eu­ro, be­dui­dend ho­ger dan de ge­mid­del­de ver­wach­ting van 1.560 mil­joen eu­ro van ana­lis­ten. De kwar­taal­om­zet van de ver­ze­ke­raar steeg met 0,5 pro­cent naar 27.700 mil­joen eu­ro. De ka­pi­taal­ra­tio Sol­ven­cy II van Al­li­anz kwam eind sep­tem­ber uit op 186 pro­cent. Ul­ti­mo sep­tem­ber vo­rig jaar be­droeg de ra­tio nog 200 pro­cent. Al­li­anz hand­haaf­de de doel­stel­ling voor 2016 van een ope­ra­ti­o­neel re­sul­taat van 10,0 mil­jard tot 11,0 mil­jard eu­ro.

Het aan­deel Al­li­anz sloot don­der­dag 2,8 pro­cent ho­ger op 149,05 eu­ro.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.