Bos­ka­lis hand­haaft ver­wach­tin­gen

Times of Suriname - - ECONOMIE -

PA­PEN­DRECHT - Bos­ka­lis blijft bij de ver­wach­ting dat de ope­ra­ti­o­ne­le winst in de twee­de helft van het jaar het re­sul­taat van de eer­ste zes maan­den zal be­na­de­ren. Dat bleek uit een tus­sen­tijds han­dels­be­richt van de bag­ge­raaren ma­ri­tiem dienst­ver­le­ner. Het be­drijf spreekt van aan­hou­dend moei­lij­ke markt­om­stan­dig­he­den, die ge­ken­merkt wor­den door la­ge werk­vo­lu­mes en druk op de be­zet­ting en mar­ges. In het der­de kwar­taal ont­wik­kel­den de om­zet en het re­sul­taat zich wel vol­gens ver­wach­ting, al­dus de on­der­ne­ming.

Bos­ka­lis con­sta­teer­de een sta­bie­le be­zet­ting van de sleep­hop­per­zui­gers en zwa­re­la­ding­sche­pen. De or­der­por­te­feuil­le nam ten op­zich­te van eind ju­ni met 8 pro­cent toe tot 2,9 mil­jard eu­ro. “De­ze toe­na­me wordt vol­le­dig ver­klaard door de toe­voe­ging van de off­sho­re-ac­ti­vi­tei­ten van Vol­kerWes­sels”, al­dus Bos­ka­lis. (De Telegraaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.