Om­zet­stij­ging Sioen boven ver­wach­ting

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BRUS­SEL - Sioen heeft in de eer­ste ne­gen maan­den van 2016 meer om­zet be­haald dan voor­zien. Dit zei ana­list Ru­ben De­vos van KBC Se­cu­ri­ties gis­te­ren. In de eer­ste drie kwar­ta­len kwam de om­zet van Sioen uit op 268 mil­joen eu­ro, een stij­ging van 10,0 pro­cent. De­vos had slechts ge­re­kend op een toe­na­me van 8,7 pro­cent. Ex­clu­sief over­na­mes lag de om­zet­groei op 4,1 pro­cent, ge­lijk aan de trend in de eer­ste jaar­helft. Voor heel 2016 zei de spe­ci­a­list in in­du­stri­eel tex­tiel uit Ar­dooie dat de on­der­lig­gen­de trend uit de eer­ste ne­gen maan­den naar ver­wach­ting door­zet.

Door het ge­brek aan ver­de­re de­tails in de kwar­taalup­da­te van Sioen zei De­vos het moei­lijk te vin­den om hier con­clu­sies aan te ver­bin­den, on­der meer van­we­ge het ge­brek aan cij­fers over de on­der­lig­gen­de winst­ge­vend­heid en de kas­stroom. “Des­al­niet­te­min toont de up­da­te aan dat Sioen nog al­tijd au­to­no­me groei be­haalt met zijn ge­he­le pro­duct­port­fo­lio”, al­dus de ana­list.

KBC Se­cu­ri­ties heeft een koop­ad­vies op Sioen met een koers­doel van 27,00 eu­ro. Vrij­dag won het aan­deel 1,8 pro­cent op 27,03 eu­ro.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.