D’Ie­te­ren lan­ceert bod op res­te­ren­de aan­de­len Mo­les­ki­ne

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BRUS­SEL - D’Ie­te­ren zal op 14 no­vem­ber het open­baar over­na­me­bod op de aan­de­len van Mo­les­ki­ne lan­ce­ren. Dit maak­te de Brus­sel­se on­der­ne­ming na­beurs be­kend.

Op 9 no­vem­ber keur­de de Ita­li­aan­se toe­zicht­hou­der de over­na­me goed, waar­door D’Ie­te­ren nu of­fi­ci­eel kan star­ten met de over­na­me. De bie­dings­pe­ri­o­de zal lo­pen van 14 no­vem­ber tot 2 de­cem­ber 2016, be­hou­dens ver­len­ging. Doch­ter­on­der­ne­ming DM In­vest van D’Ie­te­ren zal het bod lan­ce­ren te­gen 2,40 eu­ro per aan­deel, waar­van er in to­taal meer dan 125 mil­joen zijn, ex­clu­sief de meer dan 5 mil­joen ex­tra aan­de­len bij het uit­oe­fe­nen van op­ties. Het bod zal vol­le­dig in con­tan­ten ge­fi­nan­cierd wor­den. D’Ie­te­ren had al een be­lang van 41 pro­cent in Mo­les­ki­ne. Het aan­deel D’Ie­te­ren sloot don­der­dag 1,1 pro­cent la­ger op 38,20 eu­ro. (Beurs­dui­vel/ fo­to: stan­daard­cdn.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.