Woe­de om aan­pak van ver­krach­te vrouw

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CA­NA­DA - Een ver­krach­te vrouw haal­de twee jaar ge­le­den al­le voor­pa­gi­na’s toen de rech­ter in­for­meer­de waar­om ze niet ge­woon haar be­nen bij el­kaar had ge­hou­den. In de her­nieuw­de rechts­zaak in de Ca­na­de­se stad Cal­ga­ry in­for­meer­de dit keer de ad­vo­caat van de ver­dach­te of ze des­tijds mis­schien ge­woon aan­ge­trok­ken was door het gro­te ge­slachts­deel van zijn cli­ënt. Op­nieuw woe­de al­om. De ver­krach­ting zou nu vijf jaar ge­le­den heb­ben plaats­ge­von­den. De in­mid­dels 29-ja­ri­ge Alexan­der Wa­gar zou de vrouw tij­dens een feest­je heb­ben ver­kracht in een bad­ka­mer van een ap­par­te­ment. De rech­ter sprak de ver­dach­te twee jaar ge­le­den vrij. Maar na­dat diens op­mer­king over de be­nen be­kend werd, be­paal­de jus­ti­tie dat de zaak over moest. Wa­gar ont­kent nog steeds. “Ze zei niet één keer nee. Ze zei niet één keer stop. Ze zei niet één keer dat ik haar pijn deed.” De in­mid­dels 24-ja­ri­ge vrouw ver­klaar­de op haar beurt dat ze niet op man­nen valt en niet zo maar al­le kwet­sen­de op­mer­kin­gen van rech­ter en ad­vo­caat on­der­gaat.

(De Telegraaf)

De fe­de­ra­le Bun­des­po­li­zei kan re­ke­nen op flink meer steun. (De Telegraaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.