Min­stens 13 do­den bij brand in tex­tiel­fa­briek in In­dia

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IN­DIA - Bij een brand in een tex­tiel­fa­briek aan de rand van de In­di­a­se hoofd­stad New Del­hi zijn gis­ter­mor­gen min­stens der­tien men­sen om het le­ven ge­ko­men. Dat meldt de po­li­tie. “De brand is uit­ge­bro­ken rond 04.30 uur (00.00 uur Bel­gi­sche tijd) in een re­si­den­ti­ë­le wijk in Sa­hi­ba­bad”, in de staat Ut­tar Pra­desh, ten oos­ten van de hoofd­stad. “Der­tien men­sen zijn in hun om­ge­ko­men, twee of drie an­de­ren wer­den over­ge­bracht naar het zie­ken­huis”, al­dus po­li­tie­woord­voer­der Bhag­wat Singh. De brand werd waar­schijn­lijk ver­oor­zaakt door een kort­slui­ting, al­dus Singh nog. In de fa­briek wer­den le­de­ren jas­sen en kle­ren ge­maakt. In In­dia ko­men bran­den in fa­brie­ken vrij vaak voor, om­dat de vei­lig­heids­voor­schrif­ten vaak niet wor­den ge­res­pec­teerd. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.