Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen 1962

2004

- Het ei­land Guam wordt ver­woest door een ty­foon.

- In Leeu­war­den wordt het we­reld­re­cord val­len­de do­mi­no­ste­nen ge­bro­ken. Bij Do­mi­no Day2004 val­len 3.992.397 ste­nen om.

- Oos­ten­rijk wordt een re­pu­bliek.

- Kroon­prins Aki­hi­to wordt de 125ste mo­narch van Ja­pan en neemt de ti­tel Kei­zer Aki­hi­to van Ja­pan aan. De troons­be­stij­ging vindt plaats in het bij­zijn van ho­ge gas­ten uit 158 lan­den.

- De Voy­a­ger-1 komt het dichtst bij Sa­tur­nus.

- Tim Ber­ners-Lee pu­bli­ceert een for­meel voor­stel voor het World Wi­de Web.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.