Echt­paar Soe­kar­min-Chin-A-Hin 50 jaar ge­trouwd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het echt­paar Soe­kar­min-Chin-A-Hin heeft vrij­dag in aan­we­zig­heid van fa­mi­lie zijn gou­den hu­we­lijk her­dacht. Het echt­paar heeft de ge­brui­ke­lij­ke en­ve­lop­pe en de fe­li­ci­ta­ties na­mens pre­si­dent De­si Bou­ter­se in ont­vangst mo­gen ne­men.

Jo­h­n­ny Soe­kar­min, ge­bo­ren op 13 ju­ni 1946 en Ja­ne Ro­se­li­ne Chin-A-Hin, ge­bo­ren op 27 ju­li 1951, tra­den op 11 no­vem­ber 1966 in het hu­we­lijk. Ze ont­moet­ten el­kaar voor het eerst op Bil­li­ton. Soe­kar­min durf­de haar niet te be­na­de­ren en stuur­de een vriend. Toen dat niet luk­te, deed hij het aan­zoek zelf. Uit het hu­we­lijk zijn er drie kin­de­ren ge­bo­ren; een jon­gen en twee meis­jes. Het echt­paar heeft zes klein­kin­de­ren en een ach­ter­klein­kind.

Soe­kar­min trad van­af zijn 18e jaar in dienst van de NV Bil­li­ton Maat­schap­pij Su­ri­na­me. Hij heeft zich 37 ja­ren in­ge­zet voor dit be­drijf. Soe­kar­min had voet­bal, bad­min­ton en het kwe­ken van zang­vo­gels als hob­by’s. Chin-A-Hin heeft der­tig ja­ren als ven­ter ge­werkt. Ze le­ver­de melk van de Melk­cen­tra­le voor win­kels. Het echt­paar is bij­zon­der trots op de mijl­paal en ver­langt naar kracht en ge­zond­heid om sa­men nog lang en ge­luk­kig te zijn.

Het echt­paar Soe­kar­min-Chin-A-Hin heeft vrij­dag in aan­we­zig­heid van fa­mi­lie zijn gou­den hu­we­lijk her­dacht. Het echt­paar is 50 jaar ge­trouwd. Het heeft de ge­brui­ke­lij­ke en­ve­lop­pe en de fe­li­ci­ta­ties na­mens pre­si­dent De­si Bou­ter­se in ont­vangst mo­gen ne­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.