62ste en 63ste ver­keers­do­de

Times of Suriname - - BINNENLAND -

De vrou­we­lij­ke pa, Step­ha­ny Reu­mel, die om­ge­ko­men is aan de Bo­ma­weg was ook be­kneld in de au­to. De brand­weer moest aan te pas ko­men om haar ont­zield li­chaam te be­vrij­den. Een arts stel­de toen de dood vast. De vrouw kwam van­uit de Mo­ham­med Ras­hied Pierkhan­weg en ging naar de Jes­se­run­weg. Ze ver­loor de macht over het stuur en kwam te­gen de be­ton­nen in­rit van pand num­mer 38 aan, waar­na de au­to over de kop sloeg en ver­vol­gens te­gen de in­rit van pand 38a aan­kwam. Een buurt­be­wo­ner zegt dat de vrouw de der­de ver­keers­do­de op de lo­ca­tie is. Vol­gens hem is een ver­keers­drem­pel daar no­dig, want de be­stuur­ders rij­den met ho­ge snel­heid. De be­wo­ner zegt dat het een kin­der­rij­ke buurt is. Hij is bang om kin­de­ren op het erf te la­ten spe­len, want be­stuur­ders rij­den zelfs het erf op. Hij hoopt dat de over­heid ter hoog­te van dit pand aan de Bo­ma­weg een drem­pel plaatst. Het li­chaam van de pa is in be­slag ge­no­men voor ge­rech­te­lij­ke lijk­schou­wing.

WJ/RT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.