Weer over­val in su­per­mark­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – In twee su­per­mark­ten is in het week­end een over­val ge­pleegd. Gis­ter­mor­gen vond een be­ro­ving plaats in een su­per­markt aan de Ma­ro­wij­ne­straat. Een win­ke­lie­recht­paar was in het pand toen een van de ro­vers daar bin­nen­kwam en zich voor­deed als een klant. Toen hij merk­te dat er geen an­de­re klan­ten in de zaak wa­ren, liep hij naar bui­ten om ver­moe­de­lijk zijn kom­pa­nen te roe­pen. Zijn twee kom­pa­nen van wie een ge­wa­pend was met een hou­wer, kwa­men er­bij. Ze be­dreig­den de win­ke­liers met de hou­wer en maak­ten geld, op­waar­deer­kaar­ten en twee te­le­foons buit. Na de daad stap­ten ze in een ge­reed­staan­de wa­gen die be­stuurd werd door de vier­de da­der. Ze re­den ver­vol­gens weg in de grij­ze au­to. Nie­mand raak­te ge­wond. Ook heb­ben cri­mi­ne­len za­ter­dag een over­val ge­pleegd in een win­kel aan de Ra­he­mal­weg. Drie ro­vers, ge­wa­pend met hou­wers, heb­ben de daad ge­pleegd. Ze maak­ten de dag­op­brengst van on­ge­veer SRD 2500 buit. De win­ke­lier moest sla­gen met de plat­te kant van een hou­wer in­cas­se­ren en liep zwel­lin­gen aan zijn rug en arm op. Na de daad ver­lie­ten de ro­vers de plaats, ver­moe­de­lijk in een wit­te wa­gen. De po­li­tie was in bei­de ge­val­len in­ge­scha­keld voor een on­der­zoek. De ro­vers zijn nog voort­vluch­tig; de po­li­tie is be­zig hen op te spo­ren. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.