Kort­slui­ting legt wo­ning in as

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Door een kort­slui­ting is een wo­ning aan de Ro­kon­weg in het dis­trict Com­me­wij­ne com­pleet in de as ge­legd. Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas meldt dat de brand­weer za­ter­dag om 11.54 uur de mel­ding van de brand bin­nen­kreeg, waar­na zij met­een uit­ruk­te. Vol­gens hem was de brand om 12.50 uur on­der con­tro­le. Het gaat om een hou­ten laag­bouw­wo­ning. Ten tij­de van de brand was de vrouw des hui­zes be­zig rijst te ko­ken in een ri­ce coo­ker die aan­ge­slo­ten was op een ver­leng­snoer. Pi­nas zegt dat er vol­gens de vrouw plot­se­ling een kort­slui­ting is ont­staan met als ge­volg de brand. Hij is niet ze­ker of de wo­ning ver­ze­kerd is. De brand­weer heeft een 20 lbs gas­ci­lin­der uit de wo­ning ge­haald. Een echt­paar met twee kin­de­ren woon­de in het huis. De brand­weer­voor­lich­ter zegt dat de wo­ning en in­boe­del in zijn ge­heel zijn af­ge­brand. Toen de brand­weer ter plaat­se aan­kwam, was de wo­ning al af­ge­brand en in­ge­stort. Pi­nas ad­vi­seert de sa­men­le­ving om een ver­leng­snoer slechts voor een kor­te duur te ge­brui­ken. Vol­gens hem moe­ten ap­pa­ra­ten niet de he­le dag aan een ver­leng­snoer ge­bruikt wor­den. Als het niet no­dig is, vraagt hij het ge­bruik van een ver­leng­snoer dan maar ach­ter­we­ge te la­ten. Er mo­gen ook niet te­veel ap­pa­ra­ten op aan­ge­slo­ten wor­den. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.