Bur­gers Ka­balebo wil­len hout naar Gu­y­a­na ex­por­te­ren

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SIPALIWINI - De ge­meen­schap van het be­stuurs­res­sort Ka­balebo wil hout ex­por­te­ren naar Gu­y­a­na. Vol­gens ka­pi­tein Ri­car­do Mack In­tosch van Was­ha­bo wordt hout dat ge­kapt wordt in het ge­meen­schaps­bos voor ver­koop naar Nic­ke­rie ver­voerd. Mack In­tosch geeft aan dat de ge­meen­schap het hout lie­ver naar Gu­y­a­na ex­por­teert. Hier­door kan zij veel meer ver­die­nen en het werk zal ge­mak­ke­lij­ker zijn. De Gu­y­a­ne­zen zijn be­reid het hout zelf op te ha­len, maar voor trans­port naar Nic­ke­rie moet de ge­meen­schap zelf zor­gen. Dit brengt enor­me kos­ten met zich mee. Wan­neer Gu­y­a­na het hout af­neemt, kun­nen vol­gens Mac In­tosch veel meer men­sen in aan­mer­king ko­men voor een baan. Het ligt vol­gens hem nu aan de over­heid, die in­span­nin­gen moet ple­gen voor de ge­meen­schap, zo­dat zij een bron van in­kom­sten heeft. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.