Pei­ling: mi­nie­me ver­schui­ving na winst Trump

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - In de we­ke­lijk­se pei­ling van Mauri­ce de Hond over de ze­tel­ver­de­ling in Den Haag stijgt de PVV 2 ze­tels (naar 29) en da­len VVD en CDA er een­tje, naar res­pec­tie­ve­lijk 26 en 16. De pei­ling komt daags na de ver­kie­zing van Do­nald Trump tot Ame­ri­kaans pre­si­dent.

Al­le an­de­re par­tij­en blij­ven vol­gens de pei­ling op het zelf­de ze­tel­aan­tal als een week ge­le­den. Dus on­der meer GroenLinks op 15, SP op 13, PvdA op 10. VNL en DENK blij­ven al­le­bei op 2 ze­tels. Daar­mee staan VVD en PVV sa­men op 55 ze­tels, on­ge­veer net zo­veel als VVD, CDA en D66 sa­men (57).

(De Te­le­graaf)

In het le­ra­ren­re­gis­ter moe­ten do­cen­ten zelf hun ken­nis en er­va­ring gaan bij­hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.