Klopp mikt op his­to­ri­sche trans­fer

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jo­sé Mour­in­ho zorg­de af­ge­lo­pen week­end voor op­schud­ding na de 1-3 ze­ge van Man­ches­ter Uni­ted op Swan­sea Ci­ty. De trai­ner van the Red De­vils in­si­nu­eer­de dat Lu­ke Shaw en Chris Smal­ling, die zich­zelf met een bles­su­re had­den af­ge­meld, niet al­les ga­ven voor de ploeg. La­ter bleek dat Smal­ling een ge­bro­ken teen had.

Dat nieuws bracht Mour­in­ho al in de ver­le­gen­heid, maar mo­ge­lijk heb­ben zijn op­mer­kin­gen ook an­de­re ge­vol­gen. Ar­sen­al en Li­ver­pool zijn vol­gens de Dai­ly Mir­ror in de hoog­ste staat van pa­raat­heid ge­bracht. Ar­sè­ne Wen­ger is al ja­ren ge­char­meerd van Smal­ling en zou over­we­gen om ko­men­de win­ter een nieu­we po­ging te wa­gen. Li­ver­pool-trai­ner Jür­gen Klopp ziet het op zijn beurt wel zit­ten in Shaw. De 21-ja­ri­ge links­back staat nog maar an­der­half jaar on­der con­tract op Old Traf­ford; zijn markt­waar­de wordt door de bou­le­vard­krant ge­schat op 33,7 mil­joen eu­ro. Een trans­fer naar Li­ver­pool zou ech­ter bij­zon­der zijn, want de aarts­ri­va­len doen zel­den za­ken met el­kaar. Phil Chis­nall was in 1964 de laat­ste voet­bal­ler die di­rect over­stap­te van de ene naar de an­de­re club: hij ver­liet Uni­ted voor Li­ver­pool voor zo’n 29.000 eu­ro. Shaw kwam in 2014 voor zo’n 39,5 mil­joen eu­ro over van Sout­hamp­ton en werd daar­mee de duur­ste tie­ner ooit.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.