Schot­se bonds­coach on­der druk

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De Schot­se bonds­coach Gor­don Stra­chan staat on­der druk na een te­gen­val­len­de start van de WK-kwa­li­fi­ca­tie­cam­pag­ne. Vrij­dag ging het du­el met En­ge­land met 3-0 ver­lo­ren, waar­na de Schot­ten de vijf­de plek in Groep F heb­ben in­ge­no­men. Stra­chan moet vre­zen voor zijn baan, maar met een ont­slag schiet Schot­land vol­gens Grae­me Sou­ness niets op. Stra­chan gaat naar ver­wach­ting vol­gen­de week in ge­sprek met de Schot­se voet­bal­bond om te pra­ten over zijn toe­komst. “Is er ie­mand die on­ze ploeg be­ter kan ma­ken? Dat denk ik niet”, zegt oud-in­ter­na­ti­o­nal Sou­ness te­gen de BBC. “Gor­don haalt het ui­ter­ste uit de kan bij de­ze groep, die ge­woon zeer ma­tig is. Of ze zich gaan kwa­li­fi­ce­ren van­uit de­ze groep? Nee, dat gaat niet ge­beu­ren”, ver­volgt Sou­ness. “Schot­land heeft op dit mo­ment geen goe­de lich­ting. De vraag of Stra­chan moet blij­ven of gaan, is niet re­le­vant.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.