Za­za wil niet ver­trek­ken

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Als Si­mo­ne Za­za nog vijf wed­strij­den in ac­tie komt voor West Ham Uni­ted, moe­ten the Ham­mers de huur­ling de­fi­ni­tief over­ne­men van Ju­ven­tus. Het is de vraag of dat gaat ge­beu­ren, want Za­za kwam in ze­ven du­els nog niet tot sco­ren en zou bo­ven­dien in de be­lang­stel­ling staan van Na­po­li. Een ver­trek ziet de spits ech­ter niet zit­ten. Za­za noemt Na­po­li in ge­sprek met RAI een gro­te club. “Ik heb ook het voor­recht ge­had om voor Ju­ven­tus te mo­gen spe­len en daar ben ik trots op. Maar ik wil nu van de nul af­ko­men en goed spe­len bij West Ham”, maakt de 25-ja­ri­ge aan­val­ler dui­de­lijk. “Het zou per­soon­lijk fa­len zijn als ik nu zou ver­trek­ken.” On­danks zijn te­leur­stel­len­de vorm werd Za­za door bonds­coach Giam­piero Ven­tu­ra bij de Ita­li­aan­se se­lec­tie ge­haald voor het WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­el met Liech­ten­stein (0-4). Hij mocht tien mi­nu­ten voor tijd in­val­len. “Ik had niet ver­wacht op­ge­roe­pen te wor­den, daar hoef ik niet hy­po­criet over te doen. De­ze boost had ik no­dig”, ver­telt Za­za. “Het voelt de laat­ste tijd als­of het doel ver­vloekt is, maar dit over­komt al­le spit­sen. Ik ga niet bij de pak­ken neer­zit­ten.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.