Ever­ton-trai­ner wil De­pay

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ro­nald Koe­man be­ves­tigt de in­te­res­se van Ever­ton in Memphis De­pay. De vleu­gel­aan­val­ler is bij Man­ches­ter Uni­ted op een zij­spoor be­land en lijkt af te ste­ve­nen op een win­ter­se trans­fer op huur­ba­sis. Zijn be­stem­ming is nog on­der­werp van ge­sprek, maar Ever­ton lijkt een se­ri­eu­ze po­ging te gaan wa­gen. “Het is een jon­ge spe­ler met in­di­vi­du­e­le kwa­li­tei­ten, met drei­ging en ren­de­ment. Ik zou hem er in ja­nu­a­ri graag bij wil­len heb­ben”, er­kent de oe­fen­mees­ter zon­dag­och­tend bij De Ta­fel van Kees. Het is niet de eer­ste keer dat Koe­man op zijn land­ge­noot jaagt. Toen de trai­ner nog ac­tief was bij Sout­hamp­ton, pro­beer­de hij De­pay al vast te leg­gen. “Dat vond ik toen een pri­ma stap voor hem, maar hij koos voor Man­ches­ter Uni­ted. Een lo­gi­sche keu­ze”, vindt Koe­man. Uni­ted schijnt on­der­tus­sen be­zig te zijn met de komst van Ga­la­ta­sa­ray-aan­val­ler Bru­ma, wat een nieuw te­ken is voor De­pay. De ex-PSV’er moet bij Ever­ton de con­cur­ren­tie aan­gaan met Ke­vin Mi­ral­las en Gerard De­lo­feu, die voor­als­nog geen in­druk we­ten te ma­ken dit sei­zoen.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.