Blind ver­baast Koe­man

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ro­nald Koe­man heeft zijn twij­fels over het se­lec­tie­be­leid van Dan­ny Blind. Vol­gens de trai­ner van Ever­ton ma­ken be­paal­de spe­lers aan­spraak op een op­roep, maar zij wor­den niet op­ge­no­men. Koe­man doelt dan on­der meer op Erik Pie­ters, wiens laat­ste in­ter­land da­teert van sep­tem­ber 2014.

“Na­tuur­lijk zijn de keu­zes van Blind ge­rin­ger ge­wor­den, maar ik denk dat er ook nog best spe­lers zijn die niet zijn op­ge­roe­pen, maar die er wel bij ho­ren”, zei de oe­fen­mees­ter zon­dag­och­tend bij De Ta­fel van Kees. “Pie­ters speelt al twee, drie jaar ie­de­re week bij Sto­ke Ci­ty en doet het daar ge­woon pri­ma.”

“Wat is dan de re­den om die jon­gen niet te se­lec­te­ren?”, vraagt Koe­man zich af. “Of hij be­ter dan Da­ley Blind is als links­back? Nee, dat zeg ik niet, want Blind kan ook pri­ma cen­traal spe­len. Ik heb Da­ley lie­ver daar staan dan links­back of mis­schien zelfs wel op het mid­den­veld.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.