Bolt traint mee bij Borus­sia Dort­mund

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Olym­pisch kam­pi­oen Usain Bolt gaat mee­trai­nen met Borus­sia Dort­mund. Dat heeft al­ge­meen di­rec­teur Joa­chim Watz­ke be­ves­tigd te­gen­over Kic­ker. De sprin­ter hoeft ech­ter niet te re­ke­nen op een con­tract bij de Duit­se top­club. “Daar hoe­ven we het niet eens over te heb­ben”, zegt Watz­ke.

“Het is geen grap of mar­ke­tingstunt”, ver­telt Watz­ke. “We heb­ben het een tijd­je te­rug be­slo­ten. Pu­ma-baas Bjön Gul­den, die ook lid is van on­ze di­rec­tie, ver­tel­de ons laatst dat Usain had ge­vraagd of hij bij ons mee kon trai­nen. Dat kan, geen en­kel pro­bleem. De trai­ners vin­den het ook een goed idee. Het gaat niet ge­beu­ren in een week waar­in we wed­strij­den heb­ben, waar­schijn­lijk tij­dens een voor­be­rei­ding. Dat zal het team leuk vin­den.” Een con­tract bij Dort­mund lijkt er niet in te zit­ten voor Bolt. “Daar hoe­ven we het niet eens over te heb­ben. Maar dit vin­den we al leuk, het is een enor­me eer voor ons.”

(VZ)

Olym­pisch kam­pi­oen Usain Bolt gaat mee­trai­nen met Borus­sia Dort­mund. Dat heeft al­ge­meen di­rec­teur Joa­chim Watz­ke be­ves­tigd te­gen­over Kic­ker. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.