Ha­zard ge­niet van aan­voer­ders­band

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Vin­cent Kom­pa­ny viel woens­dag in de Am­ster­dam ArenA ge­bles­seerd uit in de war­ming-up, maar ook met de ver­de­di­ger in de ploeg zou Eden Ha­zard de aan­voer­ders­band van Bel­gië heb­ben ge­dra­gen te­gen het Ne­der­land­se elf­tal. De aan­val­ler nam de rol van Kom­pa­ny over na diens bles­su­re en bonds­coach Ro­ber­to Martí­nez lijkt aan Ha­zard vast te hou­den.

“Het is mooi om aan­voer­der te zijn. Ik ge­niet er­van”, zegt de Belg in ge­sprek met FOX Sports. “Ik pro­beer op het veld een lei­der te zijn. Het is nieuw voor me, maar mis­schien ben ik over een jaar de vas­te aan­voer­der. Ik wil Bel­gië naar het WK lei­den. Ik wil een prijs pak­ken met mijn land. Ho­pe­lijk lukt dat, maar dat is nog ver weg.”

Het aan­voer­der­schap bij zijn club Chel­sea is ech­ter niet aan de or­de, denkt Ha­zard. “Dat weet ik niet. We zul­len zien. Jo­hn Ter­ry is er nog en ik wil hem niet in de weg zit­ten”, ver­dui­de­lijkt de tech­ni­cus. “Ik kan niet zijn zo­als Jo­hn. Als aan­voer­der praat ik min­der, ik pro­beer mijn voe­ten te la­ten spre­ken. Dat is mijn taak.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.