Mour­in­ho woe­dend op vier­tal Uni­ted

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Uni­ted ver­loor drie we­ken ge­le­den met 4-0 van Chel­sea en Jo­sé Mour­in­ho vraagt zich af in hoe­ver­re zijn spe­lers ge­fo­cust wa­ren voor die wed­strijd. Na de pijn­lij­ke ne­der­laag kwam de Por­tu­gees er­ach­ter dat vier spe­lers van Uni­ted aan de voor­avond van het du­el re­gel­den dat hun kap­per naar het ho­tel in Lon­den kwam voor een knip­beurt.

Dat schreef de Dai­ly Mir­ror zon­dag. De oe­fen­mees­ter van the Red De­vils zou woe­dend heb­ben ge­re­a­geerd. Het des­be­tref­fen­de kwar­tet werd ver­we­ten dat ze kort voor de wed­strijd be­zig wa­ren met heel an­de­re za­ken. Om wel­ke vier spe­lers het gaat, is niet be­kend. Vol­gens de En­gel­se krant ma­ken Ser­gio Ro­me­ro en Mar­cos Ro­jo er in ie­der ge­val deel van uit.

Na de ver­ne­de­ring op Stam­ford Brid­ge volg­de ook een te­leur­stel­lend doel­punt­loos ge­lijk­spel op Old Traf­ford te­gen Burn­ley. Vo­ri­ge week was Uni­ted op ver­plaat­sing wel met 1-3 te sterk voor Swan­sea Ci­ty; dat was de eer­ste Pre­mier Lea­gue-over­win­ning sinds 24 sep­tem­ber. Uni­ted staat zes­de in de com­pe­ti­tie. On­danks de ma­ti­ge start heeft Mour­in­ho vol­gens de bou­le­vard­krant nog al­tijd het ve­t­rou­wen van di­rec­teur Ed Wood­ward en de fa­mi­lie Gla­zer, de Ame­ri­kaan­se ei­ge­naar.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.