Ju­ven­tus haalt ‘nieu­we Pog­ba’ bin­nen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ju­ven­tus zag Paul Pog­ba af­ge­lo­pen zo­mer naar Man­ches­ter Uni­ted ver­kas­sen, maar heeft zijn op­vol­ger mo­ge­lijk al bin­nen. Bij de trans­fer van Car­los Te­véz naar Bo­ca Ju­ni­ors be­dong de Ita­li­aan­se top­club een op­tie op Ro­dri­go Ben­tan­cur, die voor 9,4 mil­joen eu­ro over­komt van de Ar­gen­tijn­se groot­macht. Zijn trans­fer werd za­ter­dag be­ves­tigd. On­der meer Re­al Ma­drid, Man­ches­ter Uni­ted en AC Mi­lan wa­ren in de ra­ce voor Ben­tan­cur en dat was voor Bo­ca Ju­ni­ors-trai­ner Guil­ler­mo Bar­ros Sche­lot­to geen ver­ras­sing. “Hij is nog erg jong, maar heel ge­ta­len­teerd”, ver­telt de trai­ner aan Tut­to­sport. “Hij is een mid­den­vel­der die een fan­tas­ti­sche tech­niek com­bi­neert met een goe­de werk­lust, snel­heid en bo­ven­al een flin­ke do­sis in­tel­li­gen­tie. Op fy­siek ge­bied is hij vrij sterk.” “Hij is 1 me­ter 85 en sterk in de lucht”, ver­volgt Sche­lot­to. “Wat dat be­treft zou ik zeg­gen dat hij ver­ge­lijk­baar is met een jon­ge Paul Pog­ba. Ro­dri­go is een veel­zij­di­ge mid­den­vel­der. Ik ge­bruik hem meest­al in een 4-2--3-1-sys­teem in een aan­val­len­de rol. Hij is een goe­de pas­ser en ik weet ze­ker dat hij an­de­re po­si­ties op het mid­den­veld ook moei­te­loos in­vult.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.