Wijst op­vol­ger Ri­bé­ry aan

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ser­ge Gna­bry be­leef­de vrij­dag een in­ter­land­de­buut om nooit meer te ver­ge­ten. In zijn eer­ste A-in­ter­land voor Duits­land, bij San Ma­ri­no (0-8), maak­te de vleu­gel­aan­val­ler drie goals en sinds­dien gaat hij als Wun­der­kna­bry door het le­ven. Ga­bry was vo­ri­ge zo­mer met zes doel­pun­ten al een van de uit­blin­kers op de Olym­pi­sche Spe­len ge­weest. Gna­bry maak­te na de Olym­pi­sche Spe­len de over­stap van Ar­sen­al naar Wer­der, dat vijf mil­joen eu­ro be­taal­de. Het ge­rucht ging dat Bay­ern Mün­chen een aan­deel in de trans­fer had, en dat hij al­leen tij­de­lijk voor Wer­der zou spe­len, maar dat werd na­der­hand stel­lig door de Noord-Duit­sers ont­kracht. Bild sug­ge­reert zon­dag ech­ter dat Gna­bry de ide­a­le op­vol­ger van Fran­ck Ri­bé­ry in de Al­li­anz Arena is.

Vol­gens de zon­dag­edi­tie van de Duit­se krant is de in­te­res­se van Bay­ern in Gna­bry lo­gisch. De 33-ja­ri­ge Ri­bé­ry en de een jaar jon­ge­re Ar­jen Rob­ben pro­be­ren al maan­den een nieuw con­tract van der Re­kord­meis­ter te be­mach­ti­gen en heb­ben ook niet meer het eeu­wi­ge voet­bal­le­ven. Al­ter­na­tie­ven als Dou­g­las Costa en Kings­ley Co­man zijn bles­su­re­ge­voe­lig ge­ble­ken. “Ik heb niks over Bay­ern te zeg­gen”, zo re­a­geert Gna­bry, die een con­tract tot me­dio 2020 heeft, zón­der trans­fer­clau­su­le.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.