Al­ves looft Bra­zi­li­aan­se bonds­coach

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Da­ni Al­ves ziet ge­lij­ke­nis­sen tus­sen Ti­te, de bonds­coach van Bra­zi­lië en Man­ches­ter Ci­ty-ma­na­ger Pep Gu­ar­di­o­la.

De ver­de­di­ger van Ju­ven­tus werk­te on­der Gu­ar­di­o­la bij FC Bar­cel­o­na en staat op het punt om on­der lei­ding van Ti­te dins­dag zijn hon­derd­ste in­ter­land voor Bra­zi­lië te spe­len in de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd te­gen Pe­ru.

“Ti­te is zeer ver­ge­lijk­baar met hem, om­dat Gu­ar­di­o­la een ge­wel­di­ge coach is”, ver­tel­de Al­ves te­gen Glo­bo. “Hij be­haalt goe­de re­sul­ta­ten op het veld, want hij is ook een ge­wel­di­ge coach. Er zijn zeer ver­ge­lijk­ba­re as­pe­ce­ten en ze to­nen veel be­lang­stell­ning, om­dat ze je be­ter ma­ken. Dit zijn men­sen die ik al­tijd aan mijn zij­de wil.” Bra­zi­lië staat na elf wed­strij­den bo­ven­aan in de Zuid-Ame­ri­kaan­se WK­kwa­li­fi­ca­tie­groep. In de nacht van don­der­dag op vrij­dag werd Ar­gen­ti­nië met 3-0 ver­sla­gen. (Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.