Sud­har en For­mu­la ver­zui­men te win­nen

Times of Suriname - - SPORT -

TROEFCALL – Sud­har en For­mu­la heb­ben ver­zuimd om in de twin­tig­ste speel­ron­de van de troef­call­com­pe­ti­tie te win­nen en het gat met kop­lo­per Kam­poe te ver­klei­nen. De kop­lo­per ver­loor al twee wed­strij­den op rij en zo­wel Sud­har als For­mu­la had de kans om dich­ter­bij te ko­men. Sud­har ver­loor zijn wed­strijd te­gen Top­pers met 82-58. Sud­har start­te de wed­strijd goed en wist de eer­ste ron­de te win­nen met 22-16, maar hier­na kwam Top­pers sterk te­rug en won de ove­ri­ge ron­des en zo­doen­de ook de wed­strijd. Kop­pel Dhar­min­der­koe­mar De­bi­persad-Ar­mand Zin­ha­gel van de win­naar werd top­scoor­der van de­ze wed­strijd met 23 pun­ten.

For­mu­la ver­loor zijn wed­strijd met 92-75 van Jai Gan­dhi, dat het heel goed doet in de twee­de ron­de van de­ze com­pe­ti­tie en al vier wed­strij­den on­ge­sla­gen is. Kop­pel Ma­no­li­to Va­sil­da-Hen­drik Soe­rok­ro­mo van de ver­lie­zen­de par­tij werd top­scoor­der van dit du­el met 31 pun­ten, maar kon met dit aan­tal niet voor­ko­men dat zijn team een ne­der­laag leed. Ver­der wist SMC van Ek­ta te win­nen met 95-57 en Vic­to­rie was met 83-66 te sterk voor Trek­kers.

Mor­gen wordt de com­pe­ti­tie voort­ge­zet. Ko­li­brie speelt te­gen For­mu­la, Shak­tie neemt het op te­gen Vic­to­rie, Kam­poe treft Ola­ria en ’t Hof­je komt uit te­gen Sud­har.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.