Tjon En Fa ein­digt ze­ven­de

Times of Suriname - - SPORT -

WIEL­REN­NEN – De Su­ri­naam­se wiel­ren­ner Ja­ïr Tjon En Fa is niet ver­der ge­ko­men dan een ze­ven­de plaats bij de we­reld­be­ker­wed­strij­den van de In­ter­na­ti­o­na­le Wiel­ren­unie (UCI) in Apel­doorn, Ne­der­land.

Tjon En Fa kwam niet ver­der dan de kwart­fi­na­le en hier­door niet ver­der dan 275 pun­ten. Hij be­zet hier­door de vijf­tien­de plaats in de tus­sen­stand. Voor de wed­strijd in Apel­doorn was dit goed voor een ze­ven­de plaats. De vol­gen­de ra­ce is van 17 tot en met 19 fe­bru­a­ri 2017 in Ca­li, Co­lom­bia. Het World Cup-sei­zoen wordt af­ge­slo­ten in Los An­ge­les, Ame­ri­ka op 25 en 26 fe­bru­a­ri. In de kwart­fi­na­le nam de Su­ri­naam­se wiel­ren­ner het op te­gen An­drii Vy­no­k­urov van Ukra­ï­ne. Vy­no­k­urov won de eer­ste wed­strijd met 10.443 se­con­des en de twee­de met 10.447 se­con­des. Om de kwart­fi­na­le te be­rei­ken, won Tjon En Fa in de acht­ste fi­na­le van Va­si­lij­us Len­del van Li­tou­wen. Vy­no­k­urov ging ver­der met het win­nen van de­ze we­reld­be­ker­wed­strij­den. Hij ver­sloeg in de fi­na­le Ka­mil Kuc­zyn­ski van Po­len. Se­bas­tien Vi­gier van Frank­rijk ein­dig­de op de der­de plaats, door te win­nen van Jef­frey Hoog­land van Ne­der­land. De Pool Kuc­zyn­ski staat op de eer­ste plaats in het tus­sen­klas­se­ment met 950 pun­ten. Vy­no­k­urov is twee­de met 900 pun­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.