IMT wil eer­ste ron­de CFU club­kam­pi­oen­schap­pen or­ga­ni­se­ren

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – In­ter Moen­go Tapoe (IMT) is be­reid de eer­ste ron­de van de club­kam­pi­oen­schap­pen van de Ca­rib­bean Foot­ball Union (CFU) te or­ga­ni­se­ren, maar heeft wel een ver­eis­te. Dit heeft de kam­pi­oen ook aan­ge­ge­ven bij de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. Om de eer­ste ron­de te or­ga­ni­se­ren, krijgt de or­ga­ni­se­ren­de ver­e­ni­ging USD 40.000 om de kos­ten te dek­ken. Ook krijgt ze een be­paald be­drag dat de scheids­rech­ters­kos­ten moet dek­ken. Het be­stuur van IMT heeft de SVB dui­de­lijk ge­maakt wel be­reid te zijn de or­ga­ni­sa­tie van de eer­ste ron­de op zich te ne­men, maar dan moet het be­drag dat de kos­ten moet dek­ken wel ho­ger zijn. De ver­e­ni­ging geeft aan dat USD 40.000 niet ge­noeg is, om de eer­ste ron­de te kun­nen ac­com­mo­de­ren. Naast IMT zal Trans­vaal ook mee­doen aan de CFU­club­kam­pi­oen­schap­pen, maar de groen­wit­te for­ma­tie heeft nog geen be­lang­stel­ling ge­toond om de eer­ste ron­de in Su­ri­na­me te or­ga­ni­se­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.