Ar­gen­tijn­se bonds­coach twij­felt niet aan kwa­li­fi­ca­tie

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­gen­ti­nië moet al­le zei­len bij­zet­ten om het WK in Rus­land te ha­len, maar bonds­coach Ed­gar­do Bau­za heeft er nog al­le ver­trou­wen in.

Door een pijn­lij­ke 3-0 ne­der­laag te­gen ri­vaal Bra­zi­lië staat Ar­gen­ti­nië nu zes­de in de Zuid-Ame­ri­kaan­se kwa­li­fi­ca­tie­pou­le, al zijn de ver­schil­len klein. “Ik trek on­ze kwa­li­fi­ca­tie voor het WK nooit in twij­fel”, sprak Bau­za zelf­ver­ze­kerd op een pers­con­fe­ren­tie. De Ar­gen­tij­nen spe­len dins­dag te­gen Co­lom­bia. “Het doet pijn dat we al veel pun­ten heb­ben ver­speeld, maar we heb­ben het nog wel in ei­gen hand. De spe­lers­groep is sterk en dat geeft ons ver­trou­wen”, al­dus de bonds­coach. “Het is nor­maal dat we kri­tiek krij­gen en ik hoop dat de fans we­ten dat we hun steun echt no­dig heb­ben.” Ar­gen­ti­nië maakt zich dus op voor het du­el met Co­lom­bia, dat mo­men­teel twee pun­ten meer heeft. Het elf­tal van Bau­za wist sinds de ne­der­laag in de fi­na­le van de Copa Amé­ri­ca slechts één van de vijf in­ter­lands te win­nen.

(Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.