Kim Cat­trall hint op spin-off SATC

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Mo­ge­lijk goed nieuws voor fans van Sex and the Ci­ty. Ac­tri­ce Kim Cat­trall, die Sa­mant­ha Jo­nes speel­de, lijkt te hin­ten op een spin-off van de suc­ces­vol­le se­rie. Op Twit­ter schreef Cat­trall: “Ik ben zo on­ge­lo­fe­lijk blij en en­thou­si­ast. Ik kan niet WACHTEN om weer se­ri­eus aan het werk te gaan om jul­lie al­le­maal aan het la­chen te ma­ken. Vin­gers ge­kruisd!” In de talk­show van de Ame­ri­kaan­se Wen­dy Wil­li­ams werd be­kend dat HBO in ge­sprek is met Cat­trall om een spin-off van Sex and the Ci­ty te ma­ken rond­om het ka­rak­ter van de po­pu­lai­re Sa­mant­ha Jo­nes. Sa­rah Jes­si­ca Par­ker liet eer­der ook al door­sche­me­ren dat er een idee voor een spin-off is. “Ik kan zeg­gen dat het idee in de kast ligt. Het ligt nog niet

op ta­fel, maar ie­mand houdt het vlak­bij de ta­fel.”

(De Te­le­graaf/fo­to: zn­tent.com en fo­to2: just­good­vi­be.

com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.