Ver­war­ring over Ro­bert Red­ford

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Er is ver­war­ring over de ac­teer­plan­nen van ve­te­raan Ro­bert Red­ford. Te­gen zijn klein­zoon zei hij te stop­pen als de twee films waar­aan hij nu werkt, af zijn. Maar een woord­voer­der van de ac­teur be­strijdt dat. In het in­ter­view met zijn klein­zoon Dy­lan zegt Ro­bert dat hij het ac­te­ren een beet­je zat is. Hij zou graag weer gaan schil­de­ren. Dan ver­telt hij over de twee films waar­aan hij werkt. “Als die af zijn, dan zeg ik ie­der­een ge­dag en fo­cus me al­leen nog op het re­gis­se­ren van films.” Zijn woord­voer­der Cin­di Ber­ger zegt ech­ter dat er van stop­pen nog lang geen spra­ke kan zijn. “Er zit­ten nog een aan­tal pro­jec­ten in de pijp­lijn”, liet ze aan Dead­line we­ten. Maar wat voor pro­jec­ten dat zijn, laat ze in het mid­den. Aan zijn klein­zoon ver­telt de in­mid­dels tach­tig jaar ou­de Ro­bert wel dat hij be­zig is aan een film met Ja­ne Fon­da. Het gaat om een lief­des­ver­haal over een ou­der stel. Ook is hij be­zig aan een film met Ca­sey Af­fleck en Sis­sy Spa­cek.

(De Te­le­graaf/fo­to: bos­ton ma­ga­zi­ne.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.