Bo­dy­guard Kim heeft nieu­we werk­ge­ver

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De bo­dy­guard van Kim Kar­das­hi­an werd haast net zo be­roemd als de vrouw die hij moest be­scher­men. Pas­cal Du­vier was ten tij­de van de over­val van Kim in Pa­rijs niet bij haar in de buurt en nu heeft hij een an­de­re werk­ge­ver. Pas­cal blijft het zoe­ken in de hoek van de be­roemd­he­den en dan voor­al de vrou­we­lij­ke. Vol­gens TMZ is de bo­dy­guard nu na­me­lijk de be­wa­ker van nie­mand min­der dan Fer­gie. De zan­ge­res, lid van The Black Ey­ed Pe­as, nam een vi­deo­clip op en de bo­dy­guard was daar­bij één van de aan­we­zi­gen. Pas­cal was van­af 2012 de bo­dy­guard van Kim en di­rect na de over­val zei Kim dat de bo­dy­guard niet over zijn baan hoef­de te vre­zen.

(De Te­le­graaf/fo­to: mo­ga­z­news.com en fo­to2: dai­ly­mail.

co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.