Er­ven Prin­ce wij­zen bod Jay Z af

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Jay Z steg­gelt met de er­ven van de in april over­le­den Prin­ce over zijn ca­ta­lo­gus. De na­be­staan­den zou­den niet in­gaan op een bod dat de rap­per en za­ken­man heeft ge­daan op on­uit­ge­bracht ma­te­ri­aal van Prin­ce. Jay Z had 40 mil­joen dol­lar over voor de songs, maar de erf­ge­na­men wil­len niets met de ei­ge­naar van strea­mings­dienst Ti­dal te ma­ken heb­ben. Bo­ven­dien zijn de er­ven en Jay Z nog ver­wik­keld in twee za­ke­lij­ke ge­schil­len. Al­ler­eerst vin­den de na­be­staan­den dat Jay Z ze geld moet be­ta­len voor het werk van Prin­ce dat kor­te tijd na zijn over­lij­den op Ti­dal heeft ge­staan. De rap­per zou dat zon­der toe­stem­ming heb­ben ge­daan, blijkt uit in­for­ma­tie die TMZ heeft. Dan is er nog de deal die Prin­ce in 2015 met Jay Z zou heb­ben ge­slo­ten. Jay Z zou 270.000 dol­lar heb­ben be­taald voor de re­lea­se van HitNRun Pha­se

maar vol­gens de na­be­staan­den is er geen be­wijs dat de za­ken­man dat be­drag ook daad­wer­ke­lijk heeft be­taald. (De Te­le­graaf/fo­to: wp.com)

One,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.