Jac­kie Chan neemt os­car in ont­vangst

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Jac­kie Chan heeft zijn ere-os­car in ont­vangst ge­no­men. De ac­teur en re­gis­seur kreeg za­ter­dag­avond de zo­ge­naam­de hono­ra­ry award voor zijn bij­zon­de­re ver­dien­sten voor het film­vak uit­ge­reikt. De ere-Os­cars wer­den uit­ge­reikt op het jaar­lijk­se Gover­nors Awards ga­la in de Grand Ball­room in Hol­ly­wood. Jac­kie Chan (62) is ac­teur, re­gis­seur, schrij­ver en pro­du­cer. Hij speel­de in meer dan der­tig vecht­sport­films in zijn ge­boor­te­stad Hong­kong, voor­dat hij in 1996 in Hol­ly­wood de­bu­teer­de in Rum­ble in the Bronx. La­ter was hij te zien in on­der meer de Rush Hour films, Shang­hai Noon, Around the World in 80 Days en The Ka­ra­te Kid re­ma­ke. Ook leen­de hij zijn stem aan de Kung Fu Pan­da films. Ook cas­ting di­rec­tor Lynn Stal­m­as­ter, do­cu­men­tai­re­ma­ker Fre­de­rick Wi­se­man en film edi­tor An­ne V. Coa­tes kre­gen een on­der­schei­ding voor hun werk, meldt The Hol­ly­wood Re­por­ter. (De Te­le­graaf/fo­to: strait­sti­mes.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.