Re­gis­se­ren be­valt Ewan McG­re­gor goed

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Het re­gis­se­ren is Ewan McG­re­gor uit­ste­kend be­val­len. Dat zegt de Schot­se ac­teur te­gen Welt am Son­n­tag. “Het was een mooie er­va­ring, maar re­gis­se­ren is wel stres­sen”, zei hij over zijn film Ame­ri­can Pasto­ral. Dat de ver­fil­ming van de ro­man van Phi­lip Roth Ewan veel stress op­le­ver­de, komt waar­schijn­lijk ook om­dat Ewan de hoofd­rol speel­de. “Als ik weer een film ga re­gis­se­ren, zal ik dat niet meer doen”, zegt hij dan ook. Tij­dens het draai­en merk­te Ewan ook dat hij als re­gis­seur een gro­te ver­ant­woor­de­lijk­heid had. “Ik mocht mij­zelf niet ver­za­ken,” zegt hij daar­over. “Ik voel­de me voor­al ver­ant­woor­de­lijk voor de ac­teurs.” (De Te­le­graaf/fo­to: trbimg.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.